Nowe możliwości sprzedaży dzieł sztuki online

1. Rynki sztuki online Przedstawienie popularnych platform internetowych, na których można sprzedawać dzieła sztuki. Obecnie istnieje wiele popularnych platform internetowych, które umożliwiają artystom sprzedaż swoich dzieł sztuki online. Należą do nich m.in. Etsy, Saatchi Art czy Artsy. Dzięki tym platformom artyści mają możliwość dotarcia do globalnej publiczności i promowania swoich prac w sposób łatwy i …