Sztuka online - odkrywanie nowych perspektyw w sprzedaży i promocji dzieł sztuki

1. Sztuka online jako nowa forma rynku sztuki Rozwój technologii i internetu umożliwił powstanie nowego rynku sztuki online. Dzięki postępowi technologicznemu i powszechnemu dostępowi do internetu, sztuka online stała się dynamicznym rynkiem. Dzieła sztuki można teraz łatwo prezentować i sprzedawać online, co umożliwia artystom dotarcie do szerszej publiczności. Dzięki platformom internetowym można sprzedawać i kupować …